item5
zonnebloemhead
item1

EU-kommissionen har tillerkänt Ismakogieföreningarna i Europa en viktig subvention.

I ramen för EU-Grundtvigprojektet ”livslångt lärande” har de tyska, nederländska, franska och österrikiska Ismakogiskolorna fr.o.m 2012 t.o.m 2014 genomfört ett av EU-kommissionen subventionerat så kallat ”Lärande partnerskap”.

Partnerskapets mål var att utvärdera och utbyta kunskaper och erfarenheter med Ismakogi i de olika länderna. Projektet har möjliggjort en sammanfattning och utvärdering av erfarenheter och åsikter av kursdeltagare i alla länder som var med i projektet. Vi kommer att använda resultaten för att säkra kvalitén på våra kurser och utbildningar och att vidareutveckla möjligheterna, t.ex. genom att bygga upp nätverk i områden med få kursmöjligheter.

I Sverige är Ismakogin för ung för att kunna vara en partner i Grundvigprojektet. Men subventionen betyder i alla fall att EU-kommissionen erkänner att Ismakogi är en form av livslångt lärande för vuxna som det är värt att ge stöd till. Ismakogikursdeltagare och studenter i yrkesutbildningen kommer säkert att dra fördel av resultaten.

item2a1

ISMAKOGISKOLAN

Storgatan 45
38234 Nybro

isma@ismakogiskolan.com

item2

ISMAKOGISKOLAN

swedensmall
francesmall
zonnebloemhead1
silhouet
Logon
SwedishFBFindUsOnFacebook100